Aptauja

Tavi mīļākie mācību priekšmeti ir/bija ..
 


Par skolu
  Lažas skola atrodas 4 km uz ziemeļiem no Aizputes, braucot pa Aizputes – Pāvilostas šoseju. Puskilometra attālumā no skolas tek Tebras upe. Skola atrodas baronu fon Osten – Sakenu pilī parka vidū. Pils restaurācija notikusi 19. gs. 70. gados, kad ierīkots arī parks ar mākslīgi raktu dīķi. Parkā aug vairākas reti sastopamu koku sugas. Pēc pirmās brīvvalsts agrārās reformas 1920. gadā muižas zeme sadalīta zemniekiem – Latvijas brīvības cīnītājiem, bet pils palikusi bez saimnieka. 1929. gadā to piešķīra skolas ierīkošanai.

  1969. gadā tika izveidota speciālā internātskola, kas apkalpo bērnus ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Daļa skolotāju palika un pārkvalificējās, daļa ieradās kā mācīti defektologi no augstskolas. Skolēnu skaits svārstījās ap 70. Pašlaik skolā mācās 77 bērni.
 
Šobrīd Lažas speciālā internātpamatskola realizē 3 akreditētas speciālās pamatizglītības programmas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem dažādās pakāpēs. Skolas darba galvenais uzdevums ir audzēkņu sociālā adaptācija. Pašlaik skolā zinības apgūst skolēni no 1. - 12. klasei. 10.-12. klašu skolēni apgūst licencētas arodapmācības programmas, mācoties saimniecības strādnieka, būvstrādnieka un mājkalpotāja profesiju pamatus. Skolas mācību plāns ir specifisks, tas ievērojami atšķiras no vispārizglītojošās pamatskolas mācību plāna. Mūsu skolā bērniem ir iespējas regulāri apmeklēt logopēdiskās nodarbības, plašas iespējas nodarboties ar mūziku, tēlotājmākslu, sportu. Stundu sarakstā līdzās pierastajiem mācību priekšmetiem var atrast tādus kā Dzīves mācība, Lauksaimniecība u.c.. Amatu mācībai, Mājturībai un citiem praktiskas ievirzes mācību priekšmetiem Lažas skolā ir atvēlēts ievērojami lielāks stundu skaits, nekā ierindas pamatskolās. Šos priekšmetus māca augsti kvalificēti speciālisti – savas lietas meistari.

  Skolas kolektīvs ir iecerējis veikt audzēkņu sociālo integrāciju ar ārpusstundu aktivitāšu palīdzību. Bērni no mācībām brīvajā laikā tiek vizināti uz tuvākajām kaimiņu skolām, kur tie kopā ar šo skolu audzēkņiem iesaistās sporta, mūzikas, mākslas, dramatiskajās un citās aktivitātēs.

  Vēl viena no skolas īpatnībām – skola nodrošina audzēkņu bezmaksas ēdināšanu, ceļa izdevumus, mācību līdzekļus, apģērbu, apavus un daudz ko citu, kas ir liels atspaids sociālā riska un maznodrošinātajām ģimenēm, no kuru vidus nāk lielākā daļa skolas audzēkņu. Diemžēl visu jautājumu risināšanai skolai pēdējos gadus   pietrūkst finansējuma. Lieli līdzekļi nepieciešami skolas ēku un mācību materiālās bāzes sakārtošanai, taču skolas kolektīvs saviem spēkiem cenšas dažādi risināt šis svarīgās problēmas un priecājas par jebkuru palīdzību sāpīgo jautājumu risināšanā.

Neraugoties uz dažām ikdienas problēmām, visi ciemiņi un interesenti vienmēr ir laipni gaidīti mūsu skolā!
  
Skolas direktors – LINARDS TIĻUGS
Direktora vietniece izglītības jomā – ANITA ODIŅA
Direktora vietniece audzināšanas jomā– VITA LEVICA
Skolas saimniecības vadītājs – AUGUSTS PINKULIS
   Skolā strādā:
                    23 pedagogi; 
                    21 darbinieku atbalsta personāls
   Skolā mācās:
                    73 skolēni no 18 pašvaldību administratīvajām vienībām
Skolas darba galvenais uzdevums – audzēkņu sociālā integrācija
Skolā darbojas internāts, skolas un pašvaldības apvienotais medpunkts, labiekārtots ēdināšanas bloks.


Lažas skolā tiek piedāvātas:

     

-       Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem,

      kods: 2101 58 11;

-       Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem,

kods: 2101 59 11;

-       Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība”,

kods: 22 814 01.

 

 

   Interešu izglītībā tiek piedāvāti:
- Vizuālās mākslas pulciņš;
- Rokdarbu pulciņš; 
- Informātikaspulciņš;
- Teātra pulciņš   
- Kulinārijas pulciņš;
- Papīra plastikas pulciņš;
- Aerobikas pulciņš;
- Kokdarbu pulciņš;
- Vides pulciņš/mazpulki;
- Jauno satiksmes dalībnieku pulciņš.

 
 
2016 © Lažas speciālā internātpamatskola